0

سبد خرید شما خالی است.

روش اجرا


روش اجرای آجرنمای هیمالیا کاملاً مشابه روش اجرای دیگر آجرنماهای متداول در بازار است اما باید دو نکته را رعایت نمود. این دو نکته مربوط به غرقاب نمودن آجرها و ملات مورد استفاده است که عبارت اند از:

  • * حداقل ۳ تا ۵ دقیقه قبل از اجرا، آجرنماها باید غرقاب شوند.
  • * از ملات شن و ماسه و سیمان دوغابی باید برای اجرای آجرنما استفاده گردد. لازم است که نسبت سیمان به شن و ماسه حداقل ۱ به ۳ باشد؛ یعنی به ازای ۳ بیل شن و ماسه، حداقل ۱ بیل سیمان لازم است.

به منظور آشنایی بیشتر با روش اجرای آجرنمای هیمالیا می توانید ویدیوی زیر را مشاهده نمایید: