0

سبد خرید شما خالی است.

دسته بندی مطالب

آزمون استحکام فشاری آجر

بر اساس فرمول C = W / A موجود در استاندارد ASTM C 67، استحکام فشاری بدست آمده برای «آجر نمای هیمالیا» بالای ۴۶ مگاپاسکال است. برای مشاهدهٔ چگونگی انجام این آزمون بر روی آجرنمای هیمالیا می توانید فیلم زیر را ببینید.